ŞEM LASTİK A.Ş. çalışanları olarak temel ilkemiz;

Çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklere uyarak, proseslerimizin çevresel boyutlarını en etkin şekilde değerlendirmek ve kirliliğin kaynağında önlenmesini sağlamak,
Her yıl belirlenen çevre amaç ve hedefleri doğrultusunda, çevresel performansımızı sürekli geliştirmek, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
Çalışanlarımızın sağlığı için iş ve çalışma ortamının koşullarını sürekli iyileştirmek, bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,

ŞEM LASTİK A.Ş olarak kurduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini, tüm çalışanlarımıza görev ve sorumluluklar vererek yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.